Wyposażenie wnętrz

Strona główna
Wnętrza
Ambona
Organy
Chrzcielnica
Obrazy
Polichromia
Rzeźby
Zabytki


                               

W wyniku przeprowadzonej analizy stylu kościoła łukowickiego okazało się, że jego stan obecny jest wypadkową różnych przemian, którym ten kościół podlegał w ciągu wieków. Podobnie przedstawia się sprawa przedmiotów stanowiących wyposażenie jego wnętrza. One również pochodzą z różnych czasów i przybywały tu w wyniku różnych wydarzeń dziejowych. W zasadzie należą do wieku XVII, XVIII i XIX, ale są i przedmioty starsze oraz całkiem nowe.

Z zachowanych dokumentów wiadomo, że wnętrze drewnianego kościoła z Łukowicy pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła, nie posiadało pierwotnie zbyt bogatego wyposażenia. Trzeba wziąć pod uwagę, że był to wówczas zwykły, ubogi, wiejski kościółek. Najstarsze, gotyckie i renesansowe zabytki, wchodzące w skład urządzenia jego wnętrza, o których wiadomości przynoszą zachowane akta wizytacji biskupich od końca XVI wieku, nie zachowały się do dnia dzisiejszego poza gotycko-renesansowym obrazem "Rodziny św. Anny" z początku XVI wieku. Istnieją natomiast przedmioty stanowiące wyposażenie tego kościoła z okresu baroku oraz późniejsze.

 

 
Chrzcielnica
Rzeźby
 

Ołtarz główny


 

[Strona główna] [Rys historyczny] [Analiza stylu] [Wyposażenie wnętrz] [Galeria] [O autorze]