Proboszczowie

Strona główna
Rys historyczny
Kolatorzy
Kościoły
Położenie
Erygacja
Zasiedlenie
Proboszczowie

 
 
W przeciwieństwie do informacji dotyczących kolatorów Łukowickich, wzmianki o proboszczach, zwłaszcza tych z odległych wieków, są bardzo ubogie, chociaż najstarszą informacją na ten temat znajdujemy już w zapisie o płaceniu przez parafię świętopietrza w roku 1325. Poza podanym imieniem i rokiem rządów tego proboszcza w Łukowicy nic więcej o nim nie wiadomo. Kolejna wzmianka pochodzi z Liber beneficiorum ks. Jana Długosza (1470-80). Następuje potem bardzo długa przerwa w dokumentach, gdyż następną podobną wiadomość znajdujemy dopiero pod rokiem 1565 czyli w akcie wizytacji z czasów biskupa Filipa Padniewskiego (1560-1572). Proboszczem wtedy był Sebastian Koprek pochodzący ze Starego Sącza.

Nowa plebania w Łukowicy
Kolejne akta wizytacji podają wprawdzie informacje o ówczesnych proboszczach, ale bez szczegółowych danych i z dużymi nieraz przerwami, gdyż odbywały się one stosunkowo rzadko. Możliwe też, że i same akta nie dochowały się w komplecie. Wizytacja z roku 1596 tzw. Radziwiłłowska, z czasów kardynała Jerzego Radziwiłła (1591-1600) wymienia jako proboszcza w Łukowicy wspomnianego Sebastiana Koprka, podając jako miejsce jego pochodzenia Stary Sącz. Za kolejnego pontyfikatu, mianowicie: kardynała Bernarda Maciejowskiego (1601-1608), wizytował parafię w Łukowicy dnia 6 IX 1607 archidiakon sądecki i proboszcz w Podegrodziu ks. Jan Januszowski. Jako proboszcza parafii wymienia on niejakiego ks. Alberta bez podania nazwiska. Dodaje jednak, że ów ksiądz był prezentowany na probostwo łukowickie przed sześciu laty przez Gabriela Sędzimira, Wawrzyńca, Jana i Joachima Łapków oraz Jana Uchacza z Jadamwoli. Mówiąc o sprawieniu wówczas dzwonu na sygnaturkę, wizytator podaje, że częściowo było o z fundacji proboszcza, który ofiarował na ten cel 50 florenów. Kilkadziesiąt lat później w czasie wizytacji, która miała miejsce w 1641 roku proboszczem był ks. Jan Poniatowski, instytuowany na to stanowisko w roku 1636 przez księdza Jana Stalowica, proboszcza w Czarnym Potoku. Stalowic uczynił wtedy z konsystorza polecenie instytuowania proboszcza łukowickiego. Kolejna informacja na temat pochodzi z 1746 roku. Znajduje się ona w notatce zawierająca odpis z nieistniejącej już Liber fundationum parafii Łukowica. Jest tam mowa o prezencie na probostwo łukowickie, które otrzymał wtedy od kolatorów ks. Jakub Szurowski.
Następni proboszczowie pochodzą już z czasów istnienia Diecezji Tarnowskiej, erygowanej najpierw w roku 1783 przez cesarza Józefa II, a następnie w roku 1786 przez papieża Pius IV. Informacje o proboszczach łukowickich będą już odtąd bardziej szczegółowe i bez żadnych przerw aż do obecnej chwili. Podajemy je tutaj wg materiałów przygotowanych do wydania Słownika Kapłanów Diecezji Tarnowskiej, zamieszczonych częściowo w Schematyzmie na rok 1992. W tym okresie parafia Łukowica parafia kierowali następujący kapłani wymienieni w porządku chronologicznym :
  1. Ks. Wacław Kawczyk w latach 1789-1798
  2. Ks. Stanisław Mastalski, w latach 1798-1805, był on wcześniej wikariuszem w Nowym Sączu i administratorem w Jazowsku.
  3. Ks. Franciszek Franecki, w latach 1805-1823.
  4. Ks. Jan Duszyński, w latach 1824-1831. Wcześniej był wikariuszem w Makowie, administratorem w Słponicach oraz proboszczem w Przyszowej, skąd przeniósł się na probostwo w Łukowicy. Po jego śmierci administratorem parafii aż do 1835 roku był ks. Jan Kollarik.
  5. Ks. Aleksander Sancewicz, w latach 1835-1874. Pochodził z Mielca, gdzie urodził się w roku 1801. Kapłanem został w 1829 roku, a potem był wikariuszem w Porąbce Uszewskiej i kolejno administratorem w trzech parafiach: Rajbrocie, Mszanie Dolnej i Łososinie Dolnej. Probostwem w Łukowicy zarządzał aż do śmierci przez prawie 40 lat.
  6. Ks. Antoni Karol Kmietowicz, w latach 1874-1879.
  7. Ks. Stefan Kossecki, w latach 1879-1893.
  8. Ks. Leon Łękawa, w latach 1893-1929. Wcześniej był wikariuszem w Muszynie, Dąbrowie Tarnowskiej, Bolesławiu i Szczucinie. Zasłużył się w Łukowicy jako inicjator remontu i odnowy kościoła.
  9. Ks. Andrzej Rapacz, w latach 1930-1949. Był wikariuszem w Chomranicach, Piwnicznej, Łącku, i od roku 1920 w Łukowicy. Po dziesięciu latach objął tę parafię jako proboszcz. Po rezygnacji z probostwa mieszkał jeszcze w Łukowicy jako rezydent aż do śmierci w 1952 r.
  10. Ks. Stefan Daniel, w latach 1950-1976. Był wikariuszem w Tymbarku, Siedliskach Bogusz, w Zaklinczynie. Drugą wojnę światową przeżył w Słupcu jako administrator. Przeniósł się do Łukowicy w 1950 r. Po rezygnacji z probostwa w roku 1976 żył jeszcze przez 10 lat jako emeryt w Tarnowie.
  11. Ks. Eugeniusz Chrobak, w latach 1976-1988. Zasłużył się on dla parafii rozpoczęciem w 1984 roku budowy nowego kościoła parafialnego w Łukowicy i prowadzeniem jej przez cztery lata. Ponadto w miejscowości Świdnik rozpoczął budowę pomocniczego kościoła z salą dla katechizacji. Po rezygnacji z probostwa podjął pracę w duszpasterstwie polonijnym w Niemczech.
  12. Ks. mgr Aleksander Mroczek od roku 1988, który doprowadził budowę kościoła aż do poświęcenia w roku 1995 i obecnie kontynuuje urządzanie jego wnętrza. Ponadto wybudował nową plebanię.
 
13 Ks. mgr Wiesław Majca - aktualny proboszcz Łukowicy

 
  Wstecz Dalej